הסכם פשרה | 2356/08 | אגד

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 2356/08
הצדדים – גב' רות ריי יסעור נ' אגד חברה לתחבורה בע"מ

תקציר – בתאריך ה 30.7.23 בית המשפט המחוזי בירושלים אישר הסכם פשרה שנחתם בין גב' רות ריי יסעור לבין אגד חברה לתחבורה בע"מ

תאריך הגשה- 30.08.2023

ב"כ התובעת – עו"ד רמי בביאן
ב"כ הנתבעת – עו"ד אשר אקסלרד
ב"כ צד ג' – עו"ד יואל פוגלמן

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון ישראל היום