הסכם פשרה | 23451-09-19 | רשות המיסים

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 23451-09-19
הצדדים – קראוס ואח' נ' רשות המיסים

תקציר – ביום 2.7.2023 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב הסכם פשרה שנחתם בין קראוס ואח' לבין רשות המיסים

תאריך הגשה- 26.07.2023

ב"כ המבקשים הייצוגיים – עו"ד יוני חרש
ב"כ המשיבה – עו"ד יפעת גול

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון מעריב