הסכם פשרה | 23445-01-21 | פרטנר תקשורת

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 23445-01-21
הצדדים – ברוש ואח' נ' פרטנר תקשורת בע"מ
תאריך פרסום – 8.1.2023

תקציר – ביום 03.1.23 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסדר פשרה בין ברוש לבין פרטנר תקשורת בע"מ.

ב"כ המבקשים – עו"ד אור אמיתי, עו"ד יאיר שפרן, עו"ד יצחק אבירם
ב"כ המשיבות -עו"ד רותי ויסנביק- שאולי

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון ידיעות אחרונות

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון