הסכם פשרה | 23418-02-22 | מיטב טרייד

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 23418-02-22
הצדדים – מר וישליצקי נ' חברת מיטב טרייד בע"מ

תאריך הגשה- 17.4.2023

תקציר – ביום 2.4.2023 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין מר וישליצקי לבין חברת מיטב טרייד בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד חגי קלעי

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון