הסכם פשרה | 23418-02-22 | מיטב דש

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 23418-02-22
הצדדים – מר וישליצקי נ' מיטב טרייד בע"מ

תאריך הגשה- 18.4.2023

תקציר – ביום 2.4.2023 אישר בית המחוזי בתל אביב ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין מר וישליצקי לבין מיטב טרייד בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד חגי קלעי

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון