הסכם פשרה | 23267-12-19 | הפניקס

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –23267-12-19
הצדדים – ברק רון נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תאריך פרסום – 30.10.2022

תקציר – ב-23.10.2022 בית המשפט המחוזי במחוז מרכז נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין ברק רון לבין הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד ברק רון

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון