הסכם פשרה | 23206-08-21| אנגוס דבאח

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 23206-08-21
הצדדים – גלזר נ' אנגוס דבאח

תאריך הגשה- 23.05.2023

תקציר – ביום- 23.05.2023 אישר בית המשפט השלום ברחובות בקשה לאישור הסכם פשרה שנחתם בין גלזר נ' אנגוס דבאח

ב"כ המבקשים – עו"ד שלום קמיל
ב"כ המשיבה – עו"ד סוזי קונינסקי

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

הסכם פשרה | 23206-08-21| אנגוס דבאח