הסכם פשרה | 23017-01-22 | האחים מנדלבוים

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 23017-01-22
הצדדים – לירן ארליך נ' האחים מנדלבוים בע"מ

תאריך הגשה- 5.6.2023

תקציר –  ביום 31.5.2023 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין לירן ארליך לבין האחים מנדלבוים בע"מ

ב"כ המבקש – אבני פלסר עורכי דין
ב"כ המשיבה – עו"ד ערן פלסר, עו"ד צחי כהן

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון