הסכם פשרה | 2293-05-18 | כרטיסי אשראי לישראל

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 2293-05-18
הצדדים –דליה ושמואל גפשטיין נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

תאריך הגשה- 17.5.2023

תקציר –  ביום 8.5.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין דליה ושמואל גפשטיין לבין כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

ב"כ המבקשים – מושקוביץ-סטיס עורכי דין
ב"כ המשיבה – ארנון תדמור לוי ושות'

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון