הסכם פשרה | 2288-08-22 | ישרכארט

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 288-08-22
הצדדים – המבקשים נ' ישרכארט בע"מ

תאריך הגשה- 27.4.2023

תקציר –  ביום 30.3.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין המבקשים לבין ישרכארט בע"מ

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון