הסכם פשרה | 21716-04-20 | היפרטוי

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 21716-04-20
הצדדים – נועה לוין נ' היפרטוי בע"מ
תקציר – ב- 13.07.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו אישר בקשה להסדר פשרה בין נועה לוין לבין היפרטוי בע"מ

תאריך הגשה- 9.10.2023

ב"כ התובעת – עו"ד עמית לוין ועו"ד שגיא רבינוביץ

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ