הסכם פשרה | 2145-11-20 | דניה קוסמטיקס

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 2145-11-20
הצדדים – אלון נ' דיה קוסמטיקס בע"מ ואח'

תאריך הגשה- 7.4.2023

תקציר – ביום 2.4.2023 אישר בית המשפט המחוזי בחיפה ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין אלון לבין דיה קוסמטיקס בע"מ ואח'

ב"כ המבקשת – עו"ד הגר ביין
ב"כ המשיבה – עו"ד רוברט פישמן

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון המבשר

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון