הסכם פשרה | 21155-09-19 | עיריית נתניה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 21155-09-19
הצדדים – דורין מנשה נ' עיריית נתניה

תאריך הגשה- 11.07.2023

תקציר – ביום 25.06.2023 אישר בית המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר הסכם פשרה שנחתם בין דורין מנשה לבין עיריית נתניה

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס