הסכם פשרה | 20945-12-19 | דיסקונט

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 20945-12-19
הצדדים – יהלומי נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ

תאריך הגשה- 1.6.2023

תקציר –  ביום 2.5.2022 בית המשפט המחוזי בחיפה אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין יהלומי לבין בנק דיסקונט לישראל בע"מ

ב"כ המבקשת – עזריאל ושות' עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון