הסכם פשרה | 20945-12-19 | בנק דיסקונט

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 20945-12-19
הצדדים – יהלומי נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ
תאריך פרסום – 2.1.2023

תקציר – ב-11.12.22 בית המשפט המחוזי בחיפה נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין יהלומי לבין בנק דיסקונט לישראל בע"מ

ב"כ המבקשת – עזריאל ושות'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב הבוקר ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון