הסכם פשרה | 2060-05-20 | סופר זול

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 2060-05-20
הצדדים – דוידי ואח' נ' סופר זול בן גוריון בע"מ

תקציר – בתאריך ה 25.7.23 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו אישר הסכם פשרה שנחתם בין דוידי ואח' נ' סופר זול בן גוריון בע"מ

תאריך הגשה- 03.09.2023

ב"כ המבקשים – יהודה בכר ושות'
ב"כ המשיבה – ירון קוכמן, כספי ושות'

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון ישראל היום