הסכם פשרה | 20462-10-19 | טופלסקי

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 20462-10-19
הצדדים – שגיא נ' רצף תעשיות בניה בע"מ ואח'

תקציר – בתאריך 30.7.2023 אישר בית המשפט המחוזי בחיפה הסכם פשרה שנחתם בין שגיא לבין רצף תעשיות בניה בע"מ ואח'

תאריך הגשה- 09.08.2023

ב"כ המייצגת – עו"ד צחי פיסטל
ב"כ טופולסקי – עו"ד שלומי אביטן
ב"כ רצף – וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון הארץ