הסכם פשרה | 20051-04-18 | IBERIA

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 20051-04-18
הצדדים – גדעון בעל הנס נ' IBERIA
תאריך פרסום – 4.1.2023

תקציר – ב-5.12.22 בית המשפט המחוזי מרכז נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין גדעון בעל הנס לחברת IBERIA.
ב"כ המבקש- עו"ד מיכאל אדלר

ב"כ המשיבה-עו"ד שירלי קציר ועו"ד קרן שורצברג

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון