הסכם פשרה | 20051-04-18 | IBERIA LAESA OPERADORA

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 20051-04-18
הצדדים – בעל הנס נ' איבריה

תקציר – בתאריך 12.4.2011 אישר בית המשפט הסכם פשרה שנחתם בין בעל הנס לבין איבריה

תאריך הגשה- 07.08.2023

המודעה פורסמה בעיתון גלובס, בעיתון המבשר ובעיתון מעריב