הסכם פשרה | 19927-12-22 | גלוברנדס מזון בע"מ

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 19927-12-22
הצדדים – ישראל חיון נ' חברת גלוברנדס מזון בע"מ

תאריך הגשה- 26.3.2023

תקציר – ביום 10.2.2023 אישר בית הדין המחוזי מרכז ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין ישראל חיון לבין חברת גלוברנדס מזון בע"מ

ב"כ המבקש – עו"ד ראובן מילמן
ב"כ המשיבה – עו"ד זהר לוי

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון