הסכם פשרה | 19850-08-13 | מכון מור

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 19850-08-13
הצדדים – בן צור נ' מור – המכון למידע רפואי בע"מ ואח'

תאריך הגשה- 13.6.20238

תקציר –  בית המשפט אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין בן צור לבין מור – המכון למידע רפואי בע"מ ואח'

ב"כ מכון מור – ליפא מאיר ושות' עורכי דין
ב"כ הנבעת 2 – אגמון עם טולצ'ינסקי

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון