הסכם פשרה | 19845-09-20 | יורו מחלבות

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 19845-09-20
הצדדים – מר ניסים סבטוב נ' יורו מחלבות אירופה בע"מ

תקציר – בתאריך 9.9.2020 אישר בית המשפט הסכם פשרה שנחתם בין מר ניסים סבטוב לבין יורו מחלבות אירופה בע"מ

תאריך הגשה- 27.07.2023

ב"כ המבקש – עו"ד אלרן שפירא בר-אור
ב"כ המשיבה – עו"ד רם דקל

המודעה פורסמה בעיתון גלובסעיתון הארץ ובעיתון מעריב