הסכם פשרה | 19845-09-20 | יורו מחלבות

הודעה בדבר הגשת בקשה להסכם פשרה

ת"צ – 19845-09-20
הצדדים – מר נסים סבטוב נ' יורו מחלבות אירופה בע"מ

תקציר – ב- 9.9.2023 הוגשה לבית המשפט השלום בחיפה אישר בקשה לאישור הסדר פשרה בין מר נסים סבטוב לבין יורו מחלבות אירופה בע"מ

תאריך הגשה- 16.10.2023

ב"כ המבקש – עו"ד אלרן שפירא בר אור
ב"כ המשיבה – עו"ד רם דקל