הסכם פשרה | 19764-04-21 | מדינת ישראל

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 19764-04-21
הצדדים – מרדכי לב נ' מדינת ישראל
תאריך פרסום – 8.12.2022

תקציר – ב-14.11.21 בית המשפט המחוזי במחוז מרכז-לוד נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין מרדכי לב לבין מדינת ישראל

ב"כ המבקשים – אבני פלסר עורכי דין
ב"כ המשיבה – פרקליטות מחוז מרכז (אזרחי)

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון