הסכם פשרה | 19323-11-16 | הכשרה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 19323-11-16
הצדדים – אמירה גלעדי וגלינה לוסקוטוב נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ

תקציר – ביום 14.2.2023 אישר בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הסכם פשרה שנחתם בין אמירה גלעדי וגלינה לוסקוטוב לבין הכשרה חברה לביטוח בע"מ

תאריך הגשה- 20.07.2023

ב"כ התובעות – יצחק אהרונוב, שלומי הס או דוד דוד
ב"כ הנתבעת – גולדפרב גרוס זליגמן ושות'

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב