הסכם פשרה | 19323-11-16 | הכשרה חברה לביטוח

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 19323-11-16
הצדדים –אמירה גלעדי וגלינה לוסקוטוב נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ

תאריך הגשה- 13.3.2023

תקציר – ביום 13.2.2023 אישר בית הדין האזורי לעבודה ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין אמירה גלעדי וגלינה לוסקוטוב נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ

ב"כ התובעות – יצחק אהרונוב, שלומי הס או דוד דוד
ב"כ הנתבעת- גולדפרב זליגמן ושות'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון