הסכם פשרה | 19279-07-12 | בלו משקאות

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 19279-07-12
הצדדים – כהן חללה נ' בלו משקאות ישראל בע"מ

תקציר – ביום 30.5.2023 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב הסכם פשרה שנחתם בין כהן חללה לבין בלו משקאות ישראל בע"מ

תאריך הגשה- 26.07.2023

ב"כ התובע – עו"ד חן שטיין, עו"ד ד"ר ליאת שטיין
ב"כ הנתבעת – עו"ד יואל פרייליך

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב