הסכם פשרה | 19158-12-14 | מסד

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 19158-12-14
הצדדים – זך ואח' נ' מסד

תאריך הגשה- 20.4.2023

תקציר – ביום 19.2.2023 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין זך ואח' לבין מסד

ב"כ התובעות – עו"ד שחר בן מאיר, עו"ד יצחק אבירם
ב"כ הנתבעת – עו"ד אמיר אבני

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון דה מרקר

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון