הסכם פשרה | 19158-12-14| מסד

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 19158-12-14
הצדדים – זך ואח' נ' מסד

תאריך הגשה- 25.6.2023

תקציר – ביום- 25.6.2023 אישר בית המשפט המחוזי תל אביב בקשה לאישור הסכם פשרה שנחתם בין זך ואח' לבין מסד

ב"כ המבקשים – עו"ד שחר בן מאיר, עו"ד יצחק אבירם
ב"כ המשיבה – עו"ד אמיר אבני

המודעה פורסמה בעיתון דה מרקר

פורר-לוי-ושות