הסכם פשרה | 19015-09-21 | ממלכת החלב

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 19015-09-21
הצדדים – ורנר נ' ממלכת החלבה והטחינה 2013 בע"מ

תאריך הגשה- 23.4.2023

תקציר –  בית המשפט המחוזי בלוד אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין ורנר לבין ממלכת החלבה והטחינה 2013 בע"מ

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון