הסכם פשרה | 19015-09-21 | ממלכת החלבה והטחינה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –19015-09-21
הצדדים – ורנר נ' ממלכת החלבה והטחינה 2013 בע"מ
תאריך פרסום – 17.11.2022

תקציר – ב-20.10.2022 בית המשפט המחוזי במחוז מרכז ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין ורנר נ' ממלכת החלבה והטחינה 2013 בע"מ

ב"כ המבקשת – תומר יוסף ו/או עו"ד דוד ניסני
ב"כ המשיבה – עו"ד יניב גלבוע

המודעה פורסמה בעיתון הארץ  ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון