הסכם פשרה | 18947-07-19 | נתח קצבים

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 18947-07-19
הצדדים – שרון פינקלשטיין נ' נתח קצבים מותג בע"מ.
תאריך פרסום – 26.12.2022

תקציר – ביום 18.10.22 אישר בית המשפט המחוזי מחוז מרכז ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין שרון פינקלשטיין לבין נתח קצבים מותג בע"מ.

ב"כ המבקש – עו"ד אמיר ישראלי
ב"כ המשיבה -עו"ד נופר טל

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון