הסכם פשרה | 18924-03-21

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 18924-03-21
הצדדים – המבקשים נ' המשיבים

תאריך הגשה- 11.07.2023

תקציר – ביום 4.7.2023 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו הסכם פשרה שנחתם בין המבקשים למשיבים

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון גלובס