הסכם פשרה | 18919-07-20| כלמוביל בע"מ ואח'

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 18919-07-20
הצדדים – בן מאיר נ' כלמוביל בע"מ ואח'

תאריך הגשה- 03.04.2023

תקציר – ביום- 03.04.2023 הוגשה לבית המשפט המחוזי בקשה לאישור הסכם פשרה שנחתם בין בן מאיר נ' כלמוביל בע"מ ואח'

ב"כ המבקשים – עו"ד דוד מזרחי
ב"כ המשיבה – עו"ד עודד רביבו, עו"ד יצחק שרגאי

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון כלכליסט.

הסכם פשרה | 18919-07-20| כלמוביל בע"מ ואח'