הסכם פשרה | 18665-02-20 | דקטלון

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –18665-02-20
הצדדים – המבקשים נ' דקטלון ישראל בע"מ
תאריך פרסום – 20.11.2022

תקציר – ב-7.2.2022 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין המבקשים נ' דקטלון ישראל בע"מ

ב"כ המבקש -עו"ד אברהם יהודה, עו"ד רועי בכר
ב"כ המשיבה – עו"ד עופר שובל, עו"ד יובל בשן

המודעה פורסמה בעיתון ידיעות אחרונות ובעיתון ישראל היום

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון