הסכם פשרה | 18628-07-21 | בנק הפועלים

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

-ת"צ – 186280-07-21
הצדדים – מוראד ואח' נ' בנק הפועלים בע"מ

תקציר – בתאריך 1.8.2023 אישר בית המשפט המחוזי בחיפה הסכם פשרה שנחתם בין מוראד ואח' נ' בנק הפועלים בע"מ

תאריך הגשה- 07.08.2023

ב"כ המבקשים – . אבו חוסיין עו"ד
ב"כ המשיבה – שחר הרון עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב