הסכם פשרה | 18232-06-15 | שומרה חברה לביטוח

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 18232-06-15
הצדדים – שלמה טרטקובסקי נ' שומרה חברה לביטוח בע"מ
תאריך פרסום – 8.1.2023

תקציר – ביום 25.4.22 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז לוד בקשה לאישור הסדר פשרה בין שלמה טרטקובסקי לבין שומרה חברה לביטוח בע"מ

ב"כ התובע המייצג – עו"ד סימון אלישקוב
ב"כ המשיבה -עו"ד תמי גרינברג

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון ידיעות אחרונות

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון