הסכם פשרה | 17017-11-16 | טבע

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 17017-11-16
הצדדים – גת ואח' נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ואח'

תאריך הגשה- 1.6.2023

תקציר –  ביום 25.4.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין גת ואח' לבין טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ ואח'

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון