הסכם פשרה | 16993-08-21 | נקודת טבע

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 16993-08-21
הצדדים – מאיר ואח' נ' נקודת טבע מ.ש.מ בע"מ

תקציר – בתאריך- 13.7.2023 בית המשפט המחוזי בירושלים אישר הסכם פשרה שנחתם בין מאיר ואח' לבין נקודת טבע מ.ש.מ בע"מ

תאריך הגשה- 13.08.2023

ב"כ המבקש – עו"ד עמירם טפירו ועו"ד גל ראש
ב"כ המשיבים – מ. פירון ושות' עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ