הסכם פשרה | 16567-05-20 | זאפה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 16567
הצדדים – נועה גואטה נ' זאפה בע"מ

תאריך הגשה- 7.5.2023

תקציר –  ביום 20.4.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין נועה גואטה לבין זאפה בע"מ

ב"כ התובעת – עציוני פסי ושות' עורכי דין
ב"כ הנתבעת – נשיץ ברנדס אמיר עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון גלובס ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון