הסכם פשרה | 16031-08-16 | פאלאס ואושר עד

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –16031-08-16
הצדדים – מר יאיר אקשטיין ומר שגיא אקשטיין נ' פאלאס תעשיות נטו (2014) בע"מ ומרב מזון כל בע"מ
תאריך פרסום – 2.11.2022

תקציר – ב-9.10.22 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין מר יאיר אקשטיין ומר שגיא אקשטיין לבין פאלאס תעשיות נטו (2014) בע"מ ומרב מזון כל בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד חן, עו"ד ליאת שטיין
ב"כ משיבות – עו"ד אמיר דולב, מיתר עו"ד

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון