הסכם פשרה | 15955-08-22 | ג'נרל מילס

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 15955-08-22
הצדדים – זילברג ואח' נ' ג'נרל מילס ישראל בע"מ

תאריך הגשה- 30.3.2023

תקציר – ביום 26.3.2023 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין זילברג ואח' לבין ג'נרל מילס ישראל בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד יוחאי גבע, עו"ד לירון פרמינגר
ב"כ המשיבה – גולדפרב גרוס זליגמן ושות'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון