הסכם פשרה | 15887-06-22 | קרביץ

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 15887-06-22
הצדדים – גב' לוטן חשאי סויסה נ' קרביץ ישראל בע"מ

תאריך הגשה- 1.6.2023

תקציר –  ב- 14.3.2023 בית השלום בתל אביב אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין גב' לוטן חשאי סויסה לבין קרביץ ישראל בע"מ

ב"כ המבקשת – עו"ד תום שנפ
ב"כ המשיבה – עו"ד ארנון לנדה

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון