הסכם פשרה | 14859-05-18 | נקודת שיווק וסחר

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 14859-05-18
הצדדים – בר אילן נ' נקודת שיווק וסחר בע"מ
תאריך פרסום – 21.7.2022

תקציר – ב-7.5.2022 אישר בית המשפט המחוזי בירושלים הסדר פשרה בין בר אילן לבין נקודת שיווק וסחר בע"מ

ב"כ המבקשים – עו"ד עמירם טפירו

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון ישראל היום.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון