הסכם פשרה | 14432-05-18 |נתיבים באורות ודרך צדיקים

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ – 14432-05-18
הצדדים – חנניה שוורץ, מאיר קלינר ורחל לזובסקי נ' נתיבים באורות בע"מ ודרך צדיקים – הדרך לגאולה בע"מ
תאריך פרסום – 17.8.2022

תקציר – ב8.8.22 בית המשפט המחוזי בירושלים נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין חנניה שוורץ, מאיר קלינר ורחל לזובסקי לבין נתיבים באורות בע"מ ודרך צדיקים – הדרך לגאולה בע"מ

ב"כ המבקש – אבישי פלדמן ו/או ניצן רובינשטיין ו/או לבן-זקן עורכי דין
ב"כ המשיבה – פישר ושות'

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ.

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון