הסכם פשרה | 14256-05-18 | דיזינגוף

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 14256-05-18
הצדדים – סיון בצרי נ' י.נ. דיזינגוף בע"מ

תאריך הגשה- 20.6.20238

תקציר – ביום- 15.2.2023 בית המשפט אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין סיון בצרי לבין י.נ. דיזינגוף בע"מ

ב"כ המבקשת – יהודה בכר ושות'
ב"כ המשיבה – עו"ד ניר קפלן

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון ידיעות אחרונות

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון