הסכם פשרה | 13686-01-22 | ביאמבה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 13686-01-22
הצדדים – יונתן אטר נ' ביאמבה טיפול חכם בתינוק בע"מ

תקציר – בתאריך- 6.8.2023 בית המשפט המחוזי בבאר שבע אישר הסכם פשרה שנחתם בין יונתן אטר לבין ביאמבה טיפול חכם בתינוק בע"מ

תאריך הגשה- 15.08.2023

ב"כ המבקש – עו"ד גד ליבמן
ב"כ המשיבה – עו"ד חן בכר, עו"ד רומן גורלניק

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון גלובס