הסכם פשרה | 12783-12-20 | D-link

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 12783-12-20
הצדדים – המועצה הישראלית לצרכנות נ' D-link Corporation ואח'

תאריך הגשה- 22.6.2023

תקציר – ביום- 16.4.2023 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו אישר ונתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין המועצה הישראלית לצרכנות לבין D-link Corporation ואח'

ב"כ המבקשת – משרד איידן תירוש ושות'
ב"כ המשיבים 1-3 – פישר ושות'
ב"כ 4-5 – פרל כהן צדק לצר ברץ עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון הארץ ובעיתון גלובס

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון