הסכם פשרה | 12645-10-16 | לופטהנזה

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

ת"צ –12645-10-16

הצדדים – אנדריזבוזננקו ואח' נ' לופטהנזה נתיבי אוויר גרמניים א.ג.
תאריך פרסום – 17.11.2022

תקציר – ב-13.11.2022 בית המשפט המחוזי-מרכז נתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שגובש בין אנדריזבוזננקו ואח' נ' לופטהנזה נתיבי אוויר גרמניים א.ג.

המודעה פורסמה בעיתון ישראל היום ובעיתון מעריב

נשמח לפרסם לכם מודעות תובענה ייצוגית/הסדר פשרה בעיתון