הסכם פשרה | 12076-06-20 | מסך פרסום

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

ת"צ – 12076-06-20
הצדדים – הדני נוה נ' מסך פרסום אלקטרוני בע"מ

תקציר – בתאריך 3.8.23 בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו אישר הסכם פשרה שנחתם בין הדני נוה לבין מסך פרסום אלקטרוני בע"מ

תאריך הגשה- 24.08.2023

ב"כ המבקש – עו"ד עמירם טפירו
ב"כ מסך פרסום – ארנון תדמור לוי עורכי דין

המודעה פורסמה בעיתון מעריב ובעיתון הארץ